UPSSSC Computer Operator 2016 Exam Date-UPSSSC कंप्यूटर ओपेरटर परीक्षा कार्यक्रम,

Post-
UPSSSC Computer Operator 2016 Exam Date,

पोस्ट डेट – 08-12-2019,
परीक्षा  नोटिस  –-  क्लिक करें,
सलेबस  –  क्लिक करें,
मुख्य परीक्षा  – 26  दिसम्बर 2019
मुख्य वेबसाइट – http://upsssc.gov.in/
मुख्य  नोटिस – क्लिक करें,
  • UPSSSC Computer Operator 2016 Exam Date-UPSSSC कंप्यूटर ओपेरटर परीक्षा कार्यक्रम,

सम्बंधित पोस्ट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *